top of page
DU BESTÄMMER

Genom att erbjuda ett alternativ till det vanliga sättet att handla får du som kund möjligheten att välja hur du vill att din handling ska gå till och på vilka termer. Du bestämmer hur mycket du vill handla för att slippa onödigt matavfall. Detta är något vi på Skafferiet tycker är mycket viktigt.

bottom of page